WUR Glastuinbouw Interactieve Apps & Leermiddelen

Kaskieswijzer


De Kaskieswijzer is een interactief naslagwerk op het gebied van daglichtbenutting in de glastuinbouw. Om zonne-energie optimaal te kunnen benutten is veel onderzoek uitgevoerd naar factoren die de toetreding van licht in de kas bepalen, o.a. kasontwerp, kasconstructie en kasdekmateriaal en coatings. De Kaskieswijzer maakt deze kennis toegankelijk en interpreteerbaar voor ondernemers binnen de glastuinbouwsector met plannen voor nieuwbouw of verbouw.

De Kaskieswijzer is gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Stichting Programmafonds Glastuinbouw.

Klik hier voor meer informatie
Kassim

Kassim is een interactief leermiddel waarmee de energie-, vocht- en CO2-balans van een moderne tuinbouwkas op overzichtelijke wijze in beeld gebracht worden. Een krachtig simulatiemodel, ontwikkeld voor wetenschappelijk onderzoek en gevalideerd met praktijkdata, berekent alle relevante grootheden op basis van het weer, kasklimaatinstellingen en inzet van schermen en belichting volgens de principes van Het Nieuwe Telen.
Kassim is ontwikkeld voor het groene onderwijs en de glastuinbouwsector met financiering van LTO Glaskracht Nederland, en de ministeries van EZ en LNV. Registratie biedts de extra mogelijkheid om de complexiteit te beperken en is uitsluitend beschikbaar voor docenten uit het groene onderwijs.

Klik hier voor meer informatie
UitstralingsmonitorMet de uitstralingsmonitor simuleer je de gevolgen van uitstraling voor het verticale temperatuurprofiel in je gewas en voor de gewasverdamping in verschillende lagen van het gewas.

De monitor is gebouwd door Wageningen University & Research en is gefinancierd door Kas als Energiebron en leveranciers uit de club van 100.

Klik hier voor meer informatie
WaterstromenMet de Waterstromen app kunnen telers, installateurs en hun adviseurs voor het eigen bedrijf de waterstromen berekenen zodat ze weten hoeveel water en stikstof ze lozen en wanneer. Met de app kan bepaald worden of aan de stikstof-emissienormen wordt voldaan, hoeveel er geloosd wordt en met welke investeringen de spui en de emissies te verminderen.

De app is gebouwd door Wageningen University & Research.

Klik hier voor meer informatie