Bewolkingsgraad
Pyrgeometer W/m² Buitenstraling W/m²
Buitentemperatuur ° C Windsnelheid m/s Kaslucht temperatuur ° C Kaslucht vochtigheid %
Kasdek
Scherm . . . . . . . . . . Raamstand %
Gewas
% verwarming boven gewas % verwarming tussen gewas % verwarming onder gewas
Belichting µmol/m²s
Versie:
Nov 2018